فوتبال برتر آخرین اخبار فوتبال ایران - لیگ برتر - پرسپولیس - استقلال http://iriff.mihanblog.com 2020-04-05T06:38:54+01:00 text/html 2014-04-12T04:09:34+01:00 iriff.mihanblog.com sadegh * http://iriff.mihanblog.com/post/9730 به زودی با مطالب به روز مثل گذشته باز میگردیم text/html 2014-04-12T04:07:45+01:00 iriff.mihanblog.com admin بازگشت فوتبال برتر http://iriff.mihanblog.com/post/9729 منتظر باشید .... text/html 2012-08-21T06:16:39+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 اکبرپور: بازی در دربی مرد می‌خواهد/می‌خواهم مقابل پرسپولیس هت‌تریک کنم http://iriff.mihanblog.com/post/9726 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/06/13910506000106_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">مهاجم استقلال گفت که هدفش از دیدار روز جمعه با پرسپولیس هت‌تریک در گلزنی به این تیم است. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:14:53+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 رویانیان: با قدرت از ژوزه حمایت می‌کنم/توطئه برخی پرسپولیسی‌ها علیه پرسپولیس http://iriff.mihanblog.com/post/9725 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/04/03/13910403000451_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: ژوزه مربی بزرگی است و من با قدرت از او حمایت می‌کنم. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:13:27+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 ساعت دیدار پرسپولیس و استقلال تغییر کرد http://iriff.mihanblog.com/post/9724 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/11/13/13901113000117_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">ساعت دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان لیگ تغییر کرد. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:11:41+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 استقلال دربی پیامکی را برد/ نیکبخت: مرا ببخشید! http://iriff.mihanblog.com/post/9723 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/07/26/13900726095659_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">در برنامه 90 شب گذشته بینندگان تلویزیونی به پیروزی استقلال در دربی پایتخت رأی دادند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:10:07+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 شکست اوساسونا در غیاب شجاعی http://iriff.mihanblog.com/post/9722 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/11/11/13901111000042_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا در اولین بازی خود در رقابت‌های لالیگا بدون حضور بازیکن ایرانی خود با ۲ گل مغلوب لاکرونیا شد. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:08:37+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 آغاز بازی‌ها با جدال در مرسدس ‌بنز‌آره‌نا http://iriff.mihanblog.com/post/9721 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/20/13910520000264_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">پیکارهای مرحله انتخابی لیگ اروپا (جام یوفا سابق) با انجام دیداری در ورزشگاه مرسد‌س‌بنز‌آره‌نا شهر اشتوتگارت آغاز می‌شود. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T06:06:56+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 مالاگا – پاناتینایکوس، رویارویی تیم چهارم لالیگا با نایب قهرمان یونان http://iriff.mihanblog.com/post/9720 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/12/10/13901210000046_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">دور رفت مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا با انجام ۵ دیدار ادامه می‌یابد که در مهمترین مصاف تیم چهارم لالیگا به استقبال از نایب قهرمان یونان می‌رود. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-21T05:25:26+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 منچستر یونایتد با شکست استارت زد/ باخت قرمزها مقابل آبی‌ها http://iriff.mihanblog.com/post/9719 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"> <tbody> <tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/02/04/13910204000038_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font> <td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">شیاطین سرخ در هفته اول لیگ برتر انگلیس مقابل آبی‌های اورتون متحمل شکست شدند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr> </tbody> </table> text/html 2012-08-20T13:49:04+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 احتمال فسخ قرارداد ساموئل / امیدواری به حضور حیدری در دربی http://iriff.mihanblog.com/post/9718 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/04/26/13910426000470_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">در تمرین امروز آبی‌پوشان شایعه فسخ قرارداد ساموئل با این تیم قوت گرفت در حالی که خسرو حیدری در این تمرین حضور نداشت. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-20T13:47:37+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 3 بازیکن کم‌کار پرسپولیس شناسایی شدند http://iriff.mihanblog.com/post/9717 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"> <tbody> <tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/03/29/13910329000220_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font> <td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">پس از جلسه رویانیان و مشاورانش، 3 بازیکن کم‌کار پرسپولیس معرفی و شناسایی شدند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr> </tbody> </table> text/html 2012-08-20T07:22:53+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 نشست خبری قلعه نویی و ژوزه پنجشنبه برگزار می‌شود http://iriff.mihanblog.com/post/9716 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/11/11/207418_443.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">نشست خبری سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس قبل از دربی پایتخت پنجشنبه برگزار می‌شود. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-20T07:21:21+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 قلعه‌نویی: شکست استقلال در آخرین دربی ربطی به امسال ندارد/از بازگشت مجیدی بی‌خبرم http://iriff.mihanblog.com/post/9715 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/04/21/13910421000379_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: شکست در آخرین دربی ربطی به دربی امسال ندارد. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-20T07:19:13+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 پیروزی مقتدرانه بارسلونا در نیوکمپ و توقف رئال مادرید مقابل خفاش‌ها در برنابئو http://iriff.mihanblog.com/post/9714 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"> <tbody> <tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/02/17/13910217000028_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font> <td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">هفته اول لیگ فوتبال اسپانیا با پیروزی پرگل بارسلونا و توقف رئال مادرید پیگیری شد. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr> </tbody> </table> text/html 2012-08-20T07:13:05+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 پیروزی آبی‌های منچستر و لندن/ شیاطین سرخ امشب به میدان می‌روند http://iriff.mihanblog.com/post/9713 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"> <tbody> <tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/02/31/13910231000010_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font> <td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و چلسی در اولین گام در لیگ برتر انگلیس پیروز شدند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr> </tbody> </table> text/html 2012-08-19T14:41:04+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 ملوان با متوقف کردن استقلال صدرنشین شد/ آبی‌ها با تساوی به دربی رسیدند http://iriff.mihanblog.com/post/9712 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"> <tbody> <tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/11/13910511000598_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font> <td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font> <p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">تیم فوتبال ملوان انزلی با تساوی یک بر یک برابر استقلال به صدر جدول رسید. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr> </tbody> </table> text/html 2012-08-19T13:13:47+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 تبریزی‌ها صدرنشین شدند/ آبادانی‌ها یک امتیازی ماندند http://iriff.mihanblog.com/post/9711 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/02/09/13910209000075_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی برابر نفت آبادان به صدرجدول رده‌بندی رسید. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-19T13:11:55+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 ژوزه: می‌خواهید من هم بمیرم!/ بازیکنان هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند http://iriff.mihanblog.com/post/9710 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/10/13910510000615_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در زمین مسابقه بازیکنان هر کاری که بخواهند می‌توانند انجام دهند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-19T13:09:45+01:00 iriff.mihanblog.com ali25/7/89 تماشاگران پرسپولیس خواهان جدایی ژوزه شدند/ دلداری گردان به نیلسون! http://iriff.mihanblog.com/post/9709 <table cellSpacing="3" cellPadding="0"><tbody><tr><td style="border-width: 2px 2px 2px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0); width: 20%; border-collapse: collapse;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000"><img style="width: 177px; height: 102px;" class="nwstxttoppic" alt="www.topfootball.ir" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/10/13910510000622_PhotoA.jpg" width="173" height="127"></font></p></font></td><font color="#000000"></font><td style="border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 165, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); width: 50%;" vAlign="top"><font size="2"><font color="#000000"></font><p align="justify"><font color="#000000"><font size="1"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">TOP</font><font color="#999999">FOOTBALL</font></font></strong><font color="#ff0000">- </font><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 12px;"><font size="2">تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس با سردادن شعارهایی خواهان جدایی سرمربی پرتغالی خود از این تیم شدند. <span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"><span dir="rtl" id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead"></span></span></span></font></span></font></font></span></span></font></font></font></font><font color="#ff0000">. . .</font></p></font></td></tr></tbody></table>