تبلیغات
بازگشت به صفحه اصلی
» هفته اول تا پنجم
» هفته ششم تا دهم
» هفته یازدهم تا پانزدهم
» هفته شانزدهم تا بیستم
» هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم
» هفته بیست و ششم تا سی ام
» هفته سی و یکم تا سی و چهارم

هفته ششم
فجر سپاسی 3 - 2 سپاهان اصفهان
شهرداری تبریز 2 - 2 راه آهن شهر ری
مس سرچشمه 1 - 0 شاهین بوشهر
ذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس تهران
داماش گیلان 1 - 1 مس کرمان
نفت تهران 2 - 0 سایپا کرج
استقلال تهران 2 - 3 تراکتورسازی تبریز
نفت آبادان 2 - 2 فولاد خوزستان
صبای قم 1 - 0 ملوان انزلی
هفته هفتم
راه آهن شهر ری 1 - 1 فجر سپاسی
سایپا کرج 4 - 2 مس کرمان
ملوان انزلی 1 - 2 نفت آبادان
تراکتورسازی تبریز 1 - 2 نفت تهران
مس سرچشمه 0 - 1 صبای قم
پرسپولیس تهران 0 - 2 استقلال تهران
فولاد خوزستان 0 - 0 شهرداری تبریز
سپاهان اصفهان 3 - 0 داماش گیلان
شاهین بوشهر 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
هفته هشتم
داماش گیلان 3 - 1 راه آهن شهر ری
نفت تهران 3 - 1 ملوان انزلی
شهرداری تبریز 1 - 1 شاهین بوشهر
صبای قم 1 - 0 فولاد خوزستان
فجر سپاسی 1 - 2 پرسپولیس تهران
نفت آبادان 3 - 3 تراکتورسازی تبریز
استقلال تهران 1 - 0 سایپا کرج
مس کرمان - - - سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان - - - مس سرچشمه
هفته نهم
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
هفته دهم
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -