تبلیغات
بازگشت به صفحه اصلی
» هفته اول تا پنجم
» هفته ششم تا دهم
» هفته یازدهم تا پانزدهم
» هفته شانزدهم تا بیستم
» هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم
» هفته بیست و ششم تا سی ام
» هفته سی و یکم تا سی و چهارم

هفته بیست و ششم
راه آهن ری 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
سایپا کرج 0 - 0 استقلال تهران
سپاهان اصفهان 2 - 0 نفت تهران
صنعت نفت آبادان 2 - 0 استیل آذین تهران
پرسپولیس تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز 1 - 0 مس کرمان
صبای قم 1 - 1 پاس همدان
پیکان قزوین 0 - 2 فولاد خوزستان
شاهین بوشهر 0 - 1 ملوان انزلی
هفته بیست و هفتم
مس کرمان 1 - 1 پیکان قزوین
پاس همدان 1 - 0 صنعت نفت آبادان
شهرداری تبریز 2 - 2 سایپا کرج
نفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
فولاد خوزستان 0 - 0 راه آهن ری
استیل آذین تهران 1 - 2 سپاهان اصفهان
ملوان انزلی 2 - 1 پرسپولیس تهران
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 شاهین بوشهر
استقلال تهران 2 - 0 صبای قم
هفته بیست و هشتم
پرسپولیس تهران 0 - 1 استقلال تهران
سایپا کرج 2 - 2 استیل آذین تهران
راه آهن ری 0 - 1 شهرداری تبریز
صبای قم 2 - 2 نفت تهران
سپاهان اصفهان 3 - 2 پیکان قزوین
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 فولاد خوزستان
شاهین بوشهر 0 - 1 پاس همدان
صنعت نفت آبادان 1 - 0 مس کرمان
ملوان انزلی 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
هفته بیست و نهم
استیل آذین تهران 0 - 2 شاهین بوشهر
نفت تهران 5 - 1 صنعت نفت آبادان
شهرداری تبریز 2 - 1 ملوان انزلی
پاس همدان 1 - 0 راه آهن ری
پیکان قزوین 3 - 2 صبای قم
فولاد خوزستان 2 - 1 سایپا کرج
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پرسپولیس تهران
مس کرمان 3 - 2 سپاهان اصفهان
استقلال تهران 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
هفته سی ام
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز 1 - 3 سپاهان اصفهان
راه آهن ری 0 - 1 استقلال تهران
سایپا کرج 0 - 0 نفت تهران
ملوان انزلی 3 - 0 پاس همدان
صبای قم 1 - 1 مس کرمان
شاهین بوشهر 2 - 0 فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان 2 - 1 پیکان قزوین
پرسپولیس تهران 2 - 1 استیل آذین تهران