تبلیغات
بازگشت به صفحه اصلی
» هفته اول تا پنجم
» هفته ششم تا دهم
» هفته یازدهم تا پانزدهم
» هفته شانزدهم تا بیستم
» هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم
» هفته بیست و ششم تا سی ام
» هفته سی و یکم تا سی و چهارم

هفته بیست و یکم
ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سایپا کرج
فولاد خوزستان 2 - 1 نفت تهران
ملوان انزلی 2 - 0 پیکان قزوین
شاهین بوشهر 0 - 0 سپاهان اصفهان
راه آهن ری 0 - 2 صبا قم
پاس همدان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس تهران 2 - 0 صنعت نفت آبادان
شهرداری تبریز 2 - 1 مس کرمان
استیل آذین تهران 1 - 3 استقلال تهران
هفته بیست و دوم
پیکان قزوین 1 - 3 استقلال تهران
صبا قم 1 - 1 فولاد خوزستان
مس کرمان 1 - 0 استیل آذین تهران
تراکتورسازی تبریز 2 - 1 شاهین بوشهر
سایپا کرج 1 - 1 ملوان انزلی
سپاهان اصفهان 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
نفت تهران 4 - 1 پاس همدان
صنعت نفت آبادان 1 - 1 شهرداری تبریز
پرسپولیس تهران 0 - 0 راه آهن ری
هفته بیست و سوم
فولاد خوزستان 1 - 0 مس کرمان
استیل آذین تهران 0 - 0 پیکان قزوین
پاس همدان 0 - 1 سپاهان اصفهان
شهرداری تبریز 0 - 1 صبا قم
ذوب آهن اصفهان 6 - 0 صنعت نفت آبادان
ملوان انزلی 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
راه آهن ری 0 - 0 سایپا کرج
اسقلال تهران 3 - 1 نفت تهران
شاهین بوشهر 1 - 2 پرسپولیس تهران
هفته بیست و جهارم
سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال تهران
صبا قم 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
راه آهن ری 1 - 1 شاهین بوشهر
مس کرمان 0 - 0 نفت تهران
سایپا کرج 2 - 1 پاس همدان
پیکان قزوین 1 - 0 شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز 3 - 0 استیل آذین تهران
صنعت نفت آبادان 2 - 1 ملوان انزلی
پرسپولیس تهران 3 - 1 فولاد خوزستان
هفته بیست و پنجم
ملوان انزلی 1 - 0 راه آهن ری
استیل آذین تهران 3 - 1 صبای قم
شاهین بوشهر 1 - 0 سایپا کرج
فولاد خوزستان 4 - 1 نفت آبادان
نفت تهران 4 - 1 پیکان قزوین
اسقلال تهران 0 - 0 مس کرمان
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز 1 - 2 سپاهان اصفهان
پاس همدان 1 - 2 پرسپولیس تهران