تبلیغات

هفته یازدهم
استیل‌آذین تهران 1 - 5 سایپا کرج
شهرداری تبریز 1 - 3 راه آهن ری
مس کرمان 2 - 0 صنعت نفت آبادان
استقلال تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران
پاس تهران 1 - 2 شاهین بوشهر
پیكان قزوین 2 - 4 سپاهان اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان 3 - 0 ملوان انزلی
نفت تهران 0 - 0 صبا قم
فولاد خوزستان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
هفته دوازدهم
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 استقلال تهران
راه آهن ری 2 - 1 پاس تهران
صبا قم 2 - 1 پیکان قزوین
ملوان انزلی 0 - 0 شهرداری تبریز
سایپا کرج 5 - 5 فولاد خوزستان
سپاهان اصفهان 1 - 1 مس کرمان
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
پرسپولیس تهران 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
شاهین بوشهر 1 - 1 استیل آذین تهران
هفته سیزدهم
نفت تهران 0 - 0 سایپا کرج
پاس همدان 1 - 1 ملوان انزلی
پیکان قزوین 1 - 0 صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
مس کرمان 2 - 1 صبا قم
استقلال تهران 1 - 0 راه آهن ری
فولاد خوزستان 1 - 0 شاهین بوشهر
شهرداری تبریز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
استیل آذین تهران 0 - 2 پرسپولیس تهران
هفته چهاردهم
ملوان انزلی 1 - 0 فولاد خوزستان
تراکتورسازی تبریز 2 - 1 پیکان قزوین
ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پاس همدان
نفت آبادان 2 - 0 استقلال تهران
راه آهن ری 3 - 0 استیل آذین تهران
سایپا کرج 2 - 4 مس کرمان
شاهین بوشهر 1 - 1 شهرداری تبریز
پرسپولیس تهران 3 - 1 نفت تهران
صبا قم - - - سپاهان اصفهان
هفته پانزدهم
صبا قم 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
مس کرمان 1 - 0 پرسپولیس تهران
استیل آذین تهران 0 - 0 ملوان انزلی
پیکان قزوین 1 - 0 سایپا کرج
نفت تهران 1 - 0 راه آهن ری
شهرداری تبریز 2 - 2 پاس همدان
استقلال تهران 2 - 1 شاهین بوشهر
فولاد خوزستان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - نفت آبادان